پيام روز

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


حکايتي آموزنده
لقمان حکيم به فرزندش گفت:  از فردا يک کيسه با خودت بياور


و در آن به تعداد آدم‌هايي که دوست نداري


و از آنان بدت مي‌آيد پياز قرار بده .روز بعد فرزند همين کار را انجام داد


و
لقمان گفت :« هرجا که مي‌روي اين کيسه را با خود حمل کن »فرزندش بعد از چند روز خسته شد


و به او شکايت برد که :


پيازها گنديده و بوي تعفن گرفته است


و اين بوي تعفن مرا  اذيت مي‌کند.

لقمان پاسخ داد :

« اين شبيه وضعيتي است که :


تو کينه ديگران را در دل نگه داري .


اين کينه ، قلب و دلت را فاسد مي‌کند


و بيشتر از همه خودت را اذيت خواهد کرد ...


 


Related image  


Related image


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها